Torfinn Skari fra Sola programerer i TurboCAD. Han har også laget et kalkulasjonsprogram for bygg i Excel, som kan koble sammen med TurboCAD, v.hj.a. database. Jeg har testet PPM veldig grundig, og ser at det vil spare oss tegnere for veldig mye tid. Torfinn ble en del av DAKnor i desember  2014.

Fire brukere av TurboCAD Pro Platinum
Rygja PPM symbol er blitt et DAKnor produkt fra desember 2014. Se mer her.
Daknor AS, Nustadkroken 5, 3970 Langesund - post@daknor.no - Telefon Kai 4000 6340, Torfinn 944 72 749.