Torfinn Skari Han har også laget et kalkulasjonsprogram for bygg i Excel, som kan koble sammen med TurboCAD, v.hj.a. database.

Fire brukere av TurboCAD Pro Platinum
Norge Daknor AS. TurboCAD.no              USA TurboCAD.com