Daknor AS, Nustadkroken 5, 3970 Langesund - post@daknor.no - Telefon Kai 4000 6340, Torfinn 944 72 749.

Vi har noen eldre lisenser, som vi kan selge meget rimelig. Disse kan oppgraderes.