Norge Daknor AS. TurboCAD.no              USA TurboCAD.com

DAKnor har holdt kurs og fagdager og lært opp flere hundre til å bruke DAK.
Vi har også holdt ett 10 ukers kurs og to 15 ukers AMO kurs i regi av NAV. Les intervju her.
Flere hundre har lært DAK av DAKnor. Også i regi av NAV
DAKnor har til nå holdt kurs for ca. 500 deltakere.
Ca. 50 av disse har vært i regi av NAV. Les attest her
Generelt ønsker NAV at kursene holdes i Norge, men det er ikke absolutt påkrevd, så fremt det ikke finnes noe alternativ.
Per i dag, finnes ikke dette tilbudet i Norge i den grad at vi kan sette opp kurs med nok deltakere i alle norske byer.
Vi ser også at det er mest økonomisk, og at det er til det beste for deltakerne at kursene arrangeres i Riga eller Spania.
Dette gir deltakerne ro for konsentrasjon i et miljø der alle er opptatt av å lære mest mulig på kortes mulig tid.
Derfor anbefaler vi alle som er under NAV om å søke sin saksbehandler om et eller begge disse kursene.
Disse kursene kombinert med egentrening med norsk videoopplæring vil gi deg en meget bra mulighet til å bli spesialist i 2D og 3D DAK tegning i løpet av kort tid.
DAKnor har det største og beste opplæringstilbudet på internett i Skandinavia.

Vi kan gi spesielle tilbud, på fullversjon av TurboCAD i kombinasjon med Medlem20 ( internett opplæring) og kurs, til det enkelte NAV kontor.
Gammel brosjyre, men vi kan når som helst avtale nye slike kurs hvis NAV klarer å skaffe nok deltakere inne sitt distrikt.
Hotellet som vi har brukt i Riga.
Topp hotell, 4/5 stjerner og meget rimelig
Kurs og gratis fagdag.
Påmelding til kurs
DAKnor har gjennomført 3 kurs for NAV.
Et 10 ukers kurs i 2009 og
to 15 ukers AMO kirs i 2010-2011

Her kan du se en veldig positiv attest fra NAV:

Vedrørende gjennomførte kurs i TurboCad i regi av Daknor AS

Daknor as har gjennomført to AMO kurs innen TurboCad.
Kursene har vært gjennomført i perioden 1.3.2010-18.6.2010 og 1.11.2010-25.2.2011.
Daknor har stor kompetanse på fagområdet, og begge kurs har vært gjennomført på en meget god måte.
Tilbakemelding fra deltakere og resultater har vært meget bra.

Vennlig hilsen
Ståle Wam
Team leder NAV Telemark
Les originalen her
Hotellet som vi har brukt i Spania
Topp hotell, 5 stjerner og meget rimelig
Blir det kurs eller ikke?
Vi ønsker å holde kurs, men er avhengig at folk melder seg på i god tid, slik at vi kan planlegge i god tid og spare mye på reiseutgifter. Det er også fint hvis du bruker en del tid til å trene sammen med videoene i medlemskapet. Da blir det mye lettere for deg på kurset.
Du gjør det mye lettere for oss, hvis du melder deg på i god tid.

Kurs for nybegynnere i Langesund:
Mandag til fredag 2 - 6 mars 2020


Kurs for videeregående i Spania:
Hustegning, kart og UV-mapping. (Tegn en skole)
Mandag til fredag 16 - 20 mars 2020

Kr. 11.500 ikke mva. på kurs
Kr. 9.500 for de som har Medlem 2019
Prisen forutsetter minimum 10 deltakere

Fagdag og kurs forutsetter nok påmeldte.
Avlyst pga. Korona
Avlyst pga. Korona