Daknor AS, Nustadkroken 5, 3970 Langesund - post@daknor.no - Telefon Kai 4000 6340, Torfinn 944 72 749.

I medlemskapet finner du videoopplæring.
asdcasdasdf asdf adsf ads fa sfd d gheytg asd fs hn   sf va fdg af av  gfb s gf d hg  dg fh g h sgb vaf  adf  sf g fg w th s g s g afd a rg  sfg  dhn  fg as dg dhn fhgb a g  g d hg sgfh
Videoer 15 videoer tilsammen 154 minutter
1. (4 min) Hvordan forenkle en terrengmodell
Denne modellen har 538.000 flater. 268.000
Flater på hver side.
Fra kart til full 3D modell.
Se filmene, del1 til del 9, som viser
hvordan man lager denne modellen.
Spesielt interessant for kommuner, arkitekter og landskaps arkitekter.
Se videoer her
Import og eksport av koordinater
______________________
1.(7 min) Lag en terrengmodell ut av kommunalt kart og animer denne. Åpner dxf, gjør om til meter. Eksprterer ataene til koordinater. Lagre som txt-fil. Import denne txt-filen med Import Terrain. Snaper til node i en kurve. Sammenligner og animerer.
______________________
2.(2 min) Modell over Langesund senterum.
Åpner et kart med Sosi data. DXF.
Vrir og studerer kartet. Extended Entity Data, ser på nodene. Animasjon.
______________________
3.(7min) Ser litt mer på modellen, Lagrer som dxf . Tomtegrenser og grensepunkt. Areal.
Målebrev.
______________________
4.(3 min) Lager terrengmodellen. Eksporter kooordinater til txt.fil, og importer denne.
Snap på plass. Simplify forenkler modellen.
______________________
5.(4min) Husene. Stempler ut, vrir og stiller inn størrelsem takvinkel og vridning.
______________________
6.(1 min) Flerer hus.
______________________
7.( 4 min) Vegene. Profiler sweepes.
og det skjæres. Senterlinje splittes. Twist og Face2face loft.
______________________
8.(25 sek) Murer. Profiler sweeps langs 3D plyliner i kartet.

______________________
9.(1min 21 sek) Teksturer
______________________
10.(4 min 21 sek.) Lagrer som 3D pdf
Ser på denne

______________________
10.(1 min 23 sek.) Importerer koordinater v.hj.a. Ruby Concole.

______________________
Sosi kodene ser du i layer
Disse kan vises som 1000-9999

1000-1999
2000-2999  Alt med Terreng
3000-3999
4000-4999
5000-5999  Alt i bygg
6000-6999
7000-7999
8000-8999
9000-9999
Tips! Legg hver tusen i hvert sitt layerfilter, og velg farge By Layer.


Du kan også få Sosi-kodene med selvforklarene navn, i layer, og du vil se at disse ligger etter hverandre, slik at disse også enkelt kan samles i layerfilter (skuffer)

Under Property, Extended Entity Data kan du se egenskaper på alt i kartet.
7 videoer om Langesund kirke
Et typisk kart som du kan kjøpe av kommunen, eller på www.Infoland.no
Infoland drives av statens kartverk som distribuerer og selger kartene til mange kommuner.
Kartene opererer med millimeter nøyaktighet, men i virkeligheten er nøyaktigheten på grenser
oftere ca. 5-10 cm, mens på hus, veier og annet ca. 20- 50 cm i X og Y (grovt tippet).
I høydene (Z) er usikkerheten ofte 3 ganger større enn i X og Y.
(Hvis noen vet dette mer sikkert, så gi meg gjerne en tilpakemeldig)
Hvis du skal bestille et kart, velger du formatet
dxf eller dwg.
Du kan også hente inn gratis kart fra kommunenes kartsider på nettet, men disse er da som oftest kun som bilder i 2D. Noen leverer også (swf) For å hente disse bruker du Print Screen knappen.
Dette print screen limer du inn i TurboCAD med Ctrl+V. Trykk på deretter på knappen
Convert Picture To Raster Image.
Til slutt finner du skjæreverktøyet og skærer bort det unødvendige.
Riktig målestokk får du ved å lime inn forholdstallet, målt en kjent avstand i TurboCAD
dividert på kjent avstand i kartet. Dette limes inn i Scale x og y.
Du kan også bruke et transform verktøy. Dette rasterbildet kan du legge på eget layer, og
og du setter på hengelåsen, slik at du kan tegne opp på dette bildet.
Erfaringsmessig så kan du få dette gratis  rasterkartet inn med en nøyaktighet på
99.95 prosent (5 cm unøyaktighet på 100 meter). Altså overraskende bra.
Tilbake