TurboCAD Expert er et DAK-program som ligger mellom Deluxe og Pro Platinum.
Et alternativ og veldig rimelig.
Daknor AS, Nustadkroken 5, 3970 Langesund - post@daknor.no - Telefon Kai 4000 6340, Torfinn 944 72 749.