TurboCAD Designer er et enkelt DAK-program som kun har 2D
Veldig rimelig.
Daknor AS, Nustadkroken 5, 3970 Langesund - post@daknor.no - Telefon Kai 4000 6340, Torfinn 944 72 749.