Disse 6 videoene er laget i januar med en alfa utgave av TurbocAD. Altså utgaven før beta, så det kan være enkelte ting som ikke fungerte helt som det skulle. Disse nye verktøyene var også nye for meg. Likevel viser jeg disse filmene, siden de illustrerer godt hva TuroCAD PP v20 er.
TurboCAD 20 Les mer
Nye videoer
 
Nytt kurs i Riga.
man. 22- fre. 26 april
Påmeldingsfrist 20 mars.

Nye verktøy.
UV Mapping
Entity Markers
Associative Arrays
Export Coordinate Data
Surface Modeling Tools
Improved Collada (DAE) filter
Gear Contour
Dual Interface Options
New Selector option for 3D Booleans
Drafting Object Reference Point
Stellated Polygon
STL
Protractor
Print window
Convert to Arc Polyline
Super Selector Modes
Use Previous Selection
64-bit

Forbedringer
RedSDK
Associative Viewport Dimensions
New Dimension Function.

Lager som 3d pdf
Lagre og åpne
Autocad dxf og dwg 2013
med mer.


TurboCAD Pro Platinum v20.
Beste oppgradering jeg kan huske. Veldig mye nytt og nyttig.
Sett reisverk inn i bygget v.hj.a Torfinn's parametriske symboler.
Symbolene er under utvikling men kan kjøpes fra ca. 1. april.

Nytt 5 dagers
kurs i Riga.

TurboCAD Les mer
Søndag 21  -  lørdag 27. april
Kr. 12.990 for alt. ( ingen mva.på kurs)
3000 i rabatt for medlemmer,
kun 9990.
Prisen inkluderer kurs, hotell og reise*.
Påmelding 20 mars.
Bli med!


3 dagers kurs i Langesund.
TurboCAD
10,11 og 12 april Pris. 7.700
(ingen mva. på kurs.)
Påmelding 30 mars.
Bli med!

TurboCAD 20
Beste oppgraderingen på mange år.
Gratis prøveversjoner.        Kan bestilles fra i dag.          Vi vil sende ut oppgradering til alle, som kjøpte Supertilbudet, i slutten av uken.
(1:13) Animasjon laget med TurboCAD og Animation Lab
(3:31) Fantastisk brukergrensesnitt.
Nå også med valgfritt  LTE ( AutoCAD etterligning)
(0:38) Et lite Flash Player tips
(5:48) IMSIdesign's presentasjon av TCPP v20.
Oversatt til norsk
(11:30) Torfinn's parametriske symbol. Lagre som 3d pdf
(14:36) Viser fra v20 tilpasnigene, tegner et komplett hus. Terreng, skog og animasjon.
(11:17) Forsetter huset, løfter tak. Setter inn Torfinns PPM. Justerer og lagere som 3dpdf
(4:02) Lag 3d pdf fil. Hvordan virker dette i den vanlige Adobe Acrobat reader. Mange tips.
(6:48) IDX Beam Analytic. Styrkeberegning.
Skjærkrefter, Moment, og andre krefter. Materialer
(12:29) Plugin og annet
(11:30) Velg AutoCAD workalike mode eller TurboCAD.
Teksturering
(8:29) Teksturering, Forbedret SMECH
(8:27) SMECH , Koordinat eksport. Terrengmodell
(9:58) Entity Markers, UV mapping gjør det lett å teksturere.
(13:08) UV mapping 3 nye selct verktøy
58 minutter nye videoer med TCPP20

51 minutter med videoer laget i januar ( Previes på TCPP20 ). Nå virker linkeneDu tegner (eller lager) en 3d model av huset i ModelSpace.

Arbeidstegningene kommer da automatisk opp i området som kalles PaperSpace.

Nå i versjon 20 er det også blitt lettere å skrive ut fra ModelSpace.

Her ser du utsnitt fra PaperSpace, Fasader og Plan 1.etg., skrevet ut som en pdf fil.

Nytt i versjon 20 er at du nå også kan lagre som 3d pdf.
Under ser du et skjermdump av Acrobat Reader med en "levende" 3d modell.