God Jul og Godt Nytt År!
Hilsen Daknor.   www.TurboCAD.no

Her ser du en liten forhåndsvisning av mitt siste prosjekt. Jeg skal prøve å tegne min barndomsby, hele gamle Stathelle anno 1865.
Da var det 93 boenheter pluss mange uthus, og alle husene skal kobles sammen med folkeregisteret fra 1865. Jeg har tegnet
30-40 hus til nå, og til slutt kan jeg lage mange animasjoner og sette dem sammen til en film med kommentarer av Stathelle's stolte historie.

Mens kommunen bruker hundrevis av millioner på å regulere Daknor vil
Kommune har foreslått riving av denne gamle skolen fra 1880.
Skolen som så mange av oss har et nært og godt forhold til.
Den lå ytterst oppe i skogkanten og er en del av det gamle Stathelle.
Jeg håper politikkerne endrer mening og ikke river den.
Skolen kan brukes til mange aktiviteter slik den er.
Jeg ser at tre av byggene mangler snø på taket og to bygg ikke er ferdige, men viser det likevel.
Jeg har tegnet mange flere hus, men de kommer senere.
Ingen som lever i dag har sett disse byggene.
Målet er å rekostruere hele dette lille tettstedet tilbake til år 1800 og til år 1865 eller 1867.
I år 1801 var det 51 boenheter her, og jeg har navn, alder, familie, sivil stand, yrke på alle som bodde her.
I begynnelsen av 1700 tallet var det kun noen få som bodde her, trolig i noen små tømmerhus eller jordhus.
Jeg skal finne ut mer om dette etter hvert.
En gang så huset til baker Sigurd Olsen slik ut. Sveitserstil og bygd av byggmester Siggurdson fra Skien. Trolig bygd i 1904, Bildet av Høeg ble tatt i 1905.
Nesten helt likt huset til arkitekt Amlie nede ved sjøen.

NB! En begynnelse med kun draft
render. Altså ikke kvalitetsrender.

Ved hjep av dagens kart med høyder på hus, veier og terreng, gamle kart fra 1801, 1805, 1867, gamle ØK, gamle flybilder, gamle malerier og hundrevis av gamle bilder skal jeg prøve å rekonstruere min barndomsby slik den var i gamle dager.
Hvis du sammenligner Fogdegården i dag med kartet fra 1867, vil de se at den var 3-4 meter kortere enn i dag, og den hadde et tilbygg mot nord. Kan det ha vært en rød stall?
Hvis noen vet noe om det, så kontakt meg.

Se det vakre gule huset til Bjarne og Signe Vergum som lå på Rådhusplassen.
Kartet viser at dette lå helt inntil Fogdegården, bare ca. 2 meter ifra.
Det lå også to hus nedenfor skolen nr. 1 og nr. 2. Var dette bolighus?

Folketellingen fra 1801 viser at:
Stathelle hadde 51 husholdninger og 215 personer.
Kjellestad hadde 1 husholding og 10 personer.
Krabberød hadde 3 husholdinger og 12 personer.
Krabberødstrand og plasser (?) hadde 7 husholdninger og 31 personer.
Eiksrønningen hadde 1 husholdning og 6 personer.
I Stathelleboka, skrevet av Gunnar Sem, kan man lese at barna om vinteren gikk på skøyter på sjøen og akte kjelker i alle de bratte bakkene. Men ingen gikk på ski i skogen for der kunne de møte ulv, bjørn og gaupe. Skogen gikk helt ned til skolen og Vellet den gang, og alt var så annerledes. Om kveldene og om natten var det sikkert bekmørkt og de kunne se stjernene og Melekveien på en helt annen måten enn i dag. Tenk så annerledes miljø det må ha vært.
Tenk deg 200 år tilbake. Den gang gikk skogen helt ned til Vellet og til den gamle skolen, og husene lå i tette klynger i de bratte bakkene. Gunnar Sem skriver i Stathelleboka at folk ikke torde å gå i skogen, for der kunne det være ulv, bjørn og gaupe. Utenfor dette lille samfunnet kunne det ligge opptil hundre små seilskip som ventet på tømmerlast som skulle til Holland og England. Store fullriggere var fortøyd i ringboltene, som man fortsatt finner rester av på Croftholmen og i Strandgata. Her var det både skipsbyggeri og dampsagbruk, og på Åsen og på Gjermundsholemen var kanonene klare til å forsvare innseilingn mot engelske krigsskip. Så hadde vi den storslåtte Kjellestadgården som ruvet som et slott like ved vannkanten. Det ble en storhetstid for lille Stathelle. Det meste er idag borte, så derfor er det så viktig å ta vare på det lille vi har igjen. Ikke riv den gamle skolen vår.
Tenk deg 200 år tilbake. Den gang gikk skogen helt ned til Vellet og til den gamle skolen, og husene lå i tette klynger i de bratte bakkene. Gunnar Sem skriver i Stathelleboka at folk ikke torde å gå i skogen, for der kunne det være ulv, bjørn og gaupe. Om vinteren lekte barna på skøyter og akte kjelke i de bratte bakkene. Utenfor dette lille samfunnet kunne det ligge opptil hundre små seilskip som ventet på tømmerlast som skulle til Holland og England. Store fullriggere var fortøyd i ringboltene, som man fortsatt finner rester av på Croftholmen og i Strandgata. Her var det både skipsbyggeri og dampsagbruk, og på Åsen og på Gjermundsholemen var kanonene klare til å forsvare innseilingn mot engelske krigsskip. Så hadde vi den storslåtte Kjellestadgården som ruvet som et slott like ved vannkanten. Det ble en storhetstid for lille Stathelle. Det meste er idag borte, så derfor er det så viktig å ta vare på det lille vi har igjen. Ikke riv den gamle skolen vår.
Kai Sannes
Langesund
Tlf. 4000 6340
Dette er bare en begynnelse, på det som en gang kan bli en fotorealistisk video med informasjon om alle de som bodde i dette unike lille samfunnet i år 1801 og 1865.

Jeg tenker også at jeg kan lage en interaktiv websiden, der man kan klikke på de forskjellige husene, og få informasjon om hvem som bodde der, pluss en 3D pdf av hvert enkelt hus, slik at du kan se det fra alle kanter, gå rundt det og inn i det.

Det blir mye arbeid, for i Stathelleboka står det også at det kunne ligge opp til 100 hollandske smakker og vente på tømmerlast, pluss flere store fullriggere utenfor Croftholmen. Disse skal også tegnes. Det må gjøres mange undersøkelser og kanskje jeg vil kontakte noen av dere som bor i husene i dag, for å forklaring på hva som er gammelt og hva som er påbygd.

Noen av dere som i dag bor i de gamle husene har kanskje funnet noen gamle notater, brev eller dagbøker som kan belyse historien. Alt er egentlig viktig.

Jeg har selv tatt godt vare på en del gammelt etter Karen Paus, gamle regnskapsbøker og notater og hvem som kjøpte hva osv i butikken hennes på mitten av 1800 tallet.

Om jeg vil få til alt dette er veldig avhengig av hjelp fra kommune og fra andre offentlige registre.
Jeg har alle navnene, husholdningsnr, alder, slekt, siv.stand og yrke på alle som bodde i de forskjellige husstandene.

Eksempet. Tollbetjent Niels Røstrup 47 år, bodde i hush.1, sammen med sin kone Henrika Kjerulf 58 år, sin ugifte datter Berthe 20 år. Det bodde også to andre ugifte kvinner i huset, jomfru Karen Kathrine Klejn 46 år og tjenestepike Anne Marie Knudsdatter 33 år.

De bodde trolig i Tollboden ute på Åsen, siden han var Tollbetjent. Jeg har begynt å tegne en grovskisse på bygget, men skal senere sette inn vindski og pyntelister, og ordentlige vinduer med glass, slik at lyset kan skinne ut og speile seg i bølgene på sjøen. Det kan bli bra. (se foreløpig tegning under)

Men jeg trenger nok en del hjelp av folk i FB siden, og så trenger jeg innsyn i kommunens gamle matrikkel, gamle målebrev og skjøter og eventuelt gamle kart og tegninger. Kommune har foreløpig sakt nei, men håper de vil endre seg etter hvert.

Hvis det er en kommunepolitikker som leser dette, så kan kanskje du og ditt parti fremme forslag om at alle gamle dokumenter, eldre enn 100 år, skal skannes og legges ut for offentligheten. Det er en liten jobb for kommunen.
Dokumentene finnes i fjernarkivet i rådhuset i Langesund.
På de gamle målebrevene og skjøtene er det ofte tegnet inn husene, og der finner vi navn på selger og kjøper/fester og kanskje navn på naboer. Kommunen trenger bare å skanne, så kan vi andre granske.
Jeg har hørt at kommunen har overtatt mange gamle bilder, fotografert av Arne Lier Olsen og andre. Hvor der alle disse bildene? Kan ikke disse også skannes og legges ut på FB siden "Gamle bilder fra Stathelle"?
Vi har også folkeregiseret fra 1801, som viser at det var 51 husholdninger og 215 personer på Stathelle. Vi har alle navnene, husholdningsnummer, alder, slekt, siv.stand og yrke på alle som bodde i de forskjellige husstandene. (se mer under)
Hvor kom de første fra, de som byde og bodde i de første husene? 
Svaret ligger i kirkebøkene og en god slektsgransker vil kunne finne ut av det aller meste.
Jeg har sett litt på det, og så at noen kom fra Skien, andre fra Øvre Telemark, Vestfold, Oslo og Sverige mm.
Men bodde det noen mennesker her Stathelle i år 1700?
Blehr-slekten, som kom til Stathelle i 1708 og kjøpte Kjellestad gård.
TurboCAD Nyhetsbrev des. 2020
Korrigert 14 jan. 2021,
spesielt for beboere på Stathelle.
Ut fra de gamle bildene har jeg sett at det var en stor parafinlame på veggen ved det gamle ferjeleiet, en rett utenfor arkitekt Amlie, en nedefor Kjell Berg og en ved meieriet.

Jeg tror nok det var mange flere slike lamper. Trolig en i bunn og en på toppen av Glosebakken. En eller to ved Rådhusplassen. En ved skolen og en eller to i Buktabakken og Tavles plass.
En nede ved Krana og en i Løkka.
Det var nok også lamper over til Åsen og Tollboden?

Jeg vil gjerne ha kommentarer hvis noe har kunnskap om dette.
Var det en som hadde ansvaret med å tenne og slukke lampene?
Fire fine hus i Strandgata. 
3 av dem er nå borte.
Den gang lå husene tett, og gatene var trange og koselige.

Hvis noen av dagens hus skulle brenne eller ønsket revet, så bør kommunen allerede nå ha en plan. De bør oppfordre til at husene skal gjennoppbygges slik de en gang var.

Kommunen burde legge brustein i dette området i Strandgata og nede i Løkka, og gjøre gatene om til gangveier, belyst med gamle parafinlamper (med elektrisk lys).

En ny veisløyfe kan legges rundt og langs fjellet på Åsen. Arkitekt Amlie tegnet for mange år siden noen fine skisser på dette, en vei rundt, et kjøpesenter og mange leiligheter.
Jeg tegnet selv et forslag om dette for 20 år siden. En kunne lagd et stort kjøpesenter på mange tusen kvm. og mange leiligheter i et maritimt miljø med gjestehavner og flytebrygger og uteresturanter.
Dessverre lot politikerne seg kjøpe av noen lobbyister og vi fikk det som nå er kåret som norges styggeste bygg.

Men, det er ikke for sent. Vinteropplaget for båter kan flyttes 2 km opp til Skjerkøya industriområde, og veien, kjøpesenter og leiligheter kan fortsatt planlegges og bygges av lokale planleggere og lokale utbyggere.

Gamle Stathelle kan bli som Øvre Verket på Ulefoss i et maritimt miljø. Se for deg mange åpne museer i de deler av de forskjellige gamle byggene. Tenk deg disse gamle gatene fylt med uteresturaner, suvernibutikker, maleriuttillinger og salg av softis. Se for deg dette sammen med et pent arkitektonisk kjøpesenter og butikker ala Pier 39 i San Fransisco.
Velkommen til Stathelle og Telemarkskysten.
Det gamle fergeleiet.

Omkring 1650 skal eieren av Kjellestad ha fått påbud fra kongen om å drive oversetting av reisende med prammer.

1779 fikk Albert Blehr d.e. kongelig bevilling til å holde ferjested.

1800 fikk sønnen Bent Blehr en lignende bevilllng.
(henvisning Stathelleboka Gunnar Sem side14)

Hvor gamle var disse byggene ved ferjestedet?
Kan disse byggene ha vært bygd i 1779 eller tidligere?

Modellen er laget etter en akvarell malt av arkitekt Peter Andreas Blix i 1879. Akvarellen ble funnet på Vestlandet av Roger Norman.
Akvarellen viser at fjellet gikk lang nord på Åsen, og det stemmer godt med de gamle kartene.
Tusen takk Roger.
Dette huset ble ca. bygd i 1904.
Hvordan så huset ut, det som lå der tidligere enn 1904?
Trolig samme type som huset til Madsen og huset til Christensen, rett over gaten. Se under bilde til høyre.
NB! Christensen og meieriet var lavere den gang.
Opplysninger om dette ligger nok i fjernarkivet i Bamble kommune. Jeg håper de vil gi meg innsyn etter hvert, eller skanner alt og legger det ut.
Jeg håper ikke de har ryddet og hivd noe.
Et utsnitt av folketellingen fra 1801
Hvert røde rektangel tilsvarer en husholdning,
Folketellingen fra 1801 viser at:
Stathelle hadde 51 husholdninger og 215 personer.
Kjellestad hadde 1 husholding og 10 personer.
Krabberød hadde 3 husholdinger og 12 personer.
Krabberødstrand og plasser (?) hadde 7 husholdninger og 31 personer.
Eiksrønningen hadde 1 husholdning og 6 personer.

Vi har alle navnene, husholdningsnr, alder, slekt, siv.stand og yrke på alle som bodde i de forskjellige husstandene.

Eksempel: Tollbetjent Niels Røstrup 47 år, bodde i hush.1, sammen med sin kone Henrika Kjerulf 58 år, sin ugifte datter Berthe 20 år. Det bodde også to andre ugifte kvinner i huset, jomfru Karen Kathrine Klejn 46 år og tjenestepike Anne Marie Knudsdatter 33 år.
De bodde trolig i Tollboden ute på Åsen, siden han var den eneste tollbetjenten i listen.

Jeg trenger nok en del hjelp av folk i FB siden, og så trenger jeg innsyn i kommunens gamle matrikkel, gamle målebrev og skjøter og eventuelt gamle kart og tegninger.
Sammen med alle disse opplysningene skal en kunne komme langt.
Dette er spennende og gøy.  Vedens beste hobby utført med TurboCAD  :-)
Brutorvet var vel en tabbe, men det er ikke for sent for gamle Stathelle. Vinteropplaget for båter kan flyttes 2 km opp til Skjerkøya industriområde, og veien, kjøpesenter og leiligheter kan fortsatt planlegges og bygges av lokale planleggere og lokale utbyggere til en fornuftig pris.
Innenfor den grønne stipla linjen er det plass til 50 000 m2. Utenfor kan de bygges pene hus med sørlandsstil, brygger, gjestebrygger, uterestauranter og badeplass. Da vil turister stømme til Sathelle.
Her har jeg tegnet et alternativ til de industrihallene som kommunen har godkjent