Daknor AS, Nustadkroken 5, 3970 Langesund - post@daknor.no - Telefon Kai 4000 6340, Torfinn 944 72 749.

TurboCAD er et profesjonelt DAK program egnet for norske kommuner.

TurboCAD
er kompatibelt med de fleste andre DAK program og filer. DXF, DWG, IFC, DGN pluss 20 flere.

TurboCAD er meget rimelig.

TurboCAD er lett og lære.

DAKnor hoder kurs og har et rimelig norsk video opplæringssystem i medlemskapet.
TurboCAD har meget gode arkitektverktøy og alt legges i databaser.
LightWorks gir deg en rask og god rendrering. Kan også bruke xref i nettverk.

Hvis du til daglig jobber med GIS, så vil du gjennom denne fagdagen få utvidet din kunnskap og se sammenhengen mellom GIS og DAK og du vil kunne yte bedre service ovenfor dinne kunder som bruker DAK.

Ofte kan kommuner utføre mye mer jobb selv og
spare mye penger som i dag brukes på dyre konsulenter.
Du kan gjøre det meste med TurboCAD.
Kommune:
Name:
Telefon:
Email:
Hvilket DAK programmet du bruker i dag?
Bestill DAKnors gratis nyhetsbrev her
Mekanisk     Design       Bygg          Kart    gps måling        Alt
Jeg har lest betingelsene
For oss er det mes aktuelt a tegne


( Eksempel:  Lillehammer                aug-des 2015            3 )
 
Jeg/vi ønsker gratis fagdag
       i vår kommune               -  tidsperiode -  antall  personerBetingelser
Fyll ut skjemaet og påse at alle opplysninger er riktige.

DAKnor vil ikke misbruke eller videresende dine opplysninger til andre.

For at vi skal kunne holde en gratis fagdag i din kommune, så må kommunen holde lokale, prosjektor eller storskjerm. Fagdagen må også være tilgjengelig for eventuelt andre interesserte personer og firmaer i kommunen eller nærområdet.

Dette er ingen bindene påmelding, men kun ment som en oversikt over de som er interessert i en gratis fagdag.
Vi vil ta kontakt med deg. Oppgi derfor kommunens navn. ditt navn, epost og telefonnummer.

Minimum deltakere er 7 personer.
Ønsker gratis fagdag i vår kommune.
Vi kan besøke din kommune.