Daknor AS, Nustadkroken 5, 3970 Langesund - post@daknor.no - Telefon Kai 4000 6340, Torfinn 944 72 749.

Jeg fant en gratis test på en bil på nettet og kunne enkelt trekke den inn i TurboCAD.
TurboCAD leser jo de fleste slike formater, og teksturene følger selvfølgelig med, denne som LightWorks.
For å få glatte overflatene, gjore jeg alle flater om til Smesh med Level 1.

Jeg har også lagd teksturene om til RedSDK materialer, noe som gjore alt penere og alt fungerte raskere.
For å få best naturlig speiling brukte jeg HDRI bilde til å skape lys og speiling.
For å lage skygge brukte jeg luminens, et enkelt lys som en singel spotlight.
Rendreringstiden var ca. 20 sekunder per bilde.

For å tenge bilen, så ville jeg brukt 4 blueprint bilder, sett fra topp, front, bak og fra siden, kombinert med lofting av berzierkurver og bruk av Smesh og de andre fantastiske mekaniske verktøy som du finner i TC Pro Platinum 2017..Men det enkleste er å kjøpe ferdig fra f.eks. https://www.doschdesign.com.
10 biler til rundt 1000 kroner er vel ganske rimelig, eller hva?.
Jeg er veldig positiv overraket hvor raskt og pent rendreringen skjer med 2017 utgaven. Se video.
Se mer om mekanisk tegning