Trykk her for mer detaljer og forkllaring
Se 7 videoer om det som er nytt.
Nytt i TurboCAD 2017
Nytt i TurboCAD 2015
Nytt i TurboCAD 2016
Se også nytt i 2012(19), 2013(20), 2014(21), 2015, 2016 og 2017

Nytt i TurboCAD 21 (2014)
Nytt i TurboCAD 20 (2013)
Nytt i TurboCAD 19 (2012)
Daknor AS, Nustadkroken 5, 3970 Langesund - post@daknor.no - Telefon Kai 4000 6340, Torfinn 944 72 749.