Torfinn Skari fra Sola programerer i TurboCAD. Han har også laget et kalkulasjonsprogram for bygg i Excel, som kan koble sammen med TurboCAD, v.hj.a. databaseconnect paletten. Han vil prøve å ha en løsning for salg allerede i april eller så fort han kan.
Vi gleder oss til å se resultatet. Jeg har testet det veldig grundig, og ser at det vil spare oss tegnere for veldig mye tid.
RygjaOversikt2 Hus-K-Front Hus-K-Venstre
02-01-2013 00-31-54 Huskonstruksjon-orginal komOgSe
Hus-K-Detal1 Hus-K-Persp Hus-K-Detal2
Hus-K-Topp PPM1041 Torfinn7
Torfinn8 Torfinn9 Torfinn10
Torfinn11
PPM Parametriske reisverk                
Se videoer her.