Daknor AS, Nustadkroken 5, 3970 Langesund - post@daknor.no - Telefon Kai 4000 6340, Torfinn 944 72 749.

Mac utgavene har helt forskjellig brukergrensesnitt i forhold til Windows utgavene.
Derfor har flere Mac brukere også valgt å kjøpe TurboCAD for Windows.
I så fall må Mac'n ha en egen Windows-partisjon.
Alle nye Mac'er kan nå partisjonere hardisken, vhja. Boot Camp Assistent, til PC og deretter installere Windows. (Da blir det en PC.)
Ved oppstart, kan en da ved å trykke Option-knappen, velge mellom PC eller Mac. For å boote tilbake til Mac, trenger man kun en omstart.

Man kan også kjøre PC og Mac, side ved side, men da må man benytte enten Parallels Desktop eller WMware Fusjon.
Man kan også kjøre PC og Mac, side ved side, men da må man benytte enten
Parallels Desktop eller WMWARE Fusjon.

Disse koster fra ca 400 til 700 kr

http://www.parallels.com/eu/

http://www.vmware.com/
Sammenlign Parallels Desktop 8 vs. VMware Fusion 5: Benchmark Showdown