Hvordan gjør vi det?

1: Ring og avtal tid.
2: Vi sender deg linken til "Delta i fjernkontroll økt"  (Temavier QuickSupport, 4,4mb)
3: Lagre denne på skrivebordet.
4: Dobbeltklikk og velg kjør eller installer denne filen.
     Med Firefox og Explorer får du denne listen i bunn av siden, velg kjør.
     Du får da opp TeamViewer QuickSupport, (se venstre bilde.) NB! Du får ny ID og nytt Passord.

5: Ring DAKnor tlf. 4000 6340 og oppgi Din ID og Passord via telefon (se venstre bilde).

6: Jeg skriver inn Din ID og ditt Passord, kobler til og jeg vil da se og kunne arbeide på din PC.

Vi kan kommunisere vi telefon, men det beste er hvis vi begge bruker headsett med mikrofon og Teamviewer's innebygde samtaleløsningen. Da sparer du også telefonutgiftene.

Priser:
Pris 500 kr. eks. mva. per. påbegynt halvtime. Betal med PayPal eller kredittkort

1 time gratis for medlemmer "Medlem20, 21 og 22".
Deretter kun 150 kr per. påbegynt halvtime.

,
TeamViewer QuickSupport
Hjelp over nettet   - Fjernhjelp
Daknor AS, Nustadkroken 5, 3970 Langesund - post@daknor.no - Telefon Kai 4000 6340, Torfinn 944 72 749.

Ikke bruk disse tallene.
Du får nye tall